Wizyta w WZŁ-2 Czernica i Jelczu

Wizyta w Wojskowych Zakładach Łączności nr 2 w Czernicy pod Wrocławiem oraz w zakładach Jelcz, gdzie produkowane są samochody ciężarowe na potrzeby polskiego wojska. W obu zakładach tkwi wielki potencjał, który można jeszcze lepiej wykorzystywać.