VIII Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży”

W dniach 27-29 listopada na terenie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim zostało zorganizowane VIII Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży”.

Głównym tematem spotkania było omówienie koncepcji funkcjonowania klas mundurowych oraz zmian w zakresie współpracy resortu obrony narodowej ze szkołami średnimi. Biorącymi udział w przedsięwzięciu byli nauczyciele klas mundurowych, pracownicy kuratoriów oraz przedstawiciele resortu edukacji oraz obrony narodowej.

W pierwszym dniu spotkania uczestnicy zostali zapoznani przez dowódcę brygady płk Adama Marczaka m.in. z historią, tradycjami oraz zadaniami jakie realizują żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej .

W kolejnym dnia forum głos zabrał sekretarz stanu MON Michał Dworczyk . „(…) chcemy przygotować żołnierzy, czyli młodych ludzi, którzy są przeszkoleni, którzy mają twardy fundament ideowy, twardy fundament wartości i dopiero to połączenie wartości i wyszkolenia da nam żołnierza  (…)” – powiedział wiceminister.

Źródło: http://25bkpow.wp.mil.pl/pl/1_1116.html; Zdjęcia: st. szer. Agnieszka Grzelak