Podsumowanie programu klas mundurowych

24 listopada 2017 r. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz spotkał się z dyrektorami oraz gronem pedagogicznym szkół ponadgimnazjalnych, gdzie prowadzone są certyfikowane wojskowe klasy mundurowe. Spotkanie, w którym udział wziął również sekretarz stanu w MON Michał Dworczyk, zorganizowało Biuro do Spraw Proobronnych.