Spotkanie Premiera Mateusza Morawieckiego z Ambasadorami RP w Kancelarii Premiera: 02.07.2018

Wzrost dobrobytu jest możliwy poprzez już przeprowadzaną modernizację polskiej gospodarki, by stała się integralną częścią światowej rewolucji technologicznej, pierwszej rewolucji przemysłowej, w której Polska może odegrać znaczącą rolę – stwierdził szef rządu. Niezbędnym elementem tej modernizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa, aby mogło rozwijać się bez ryzyka oraz zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju przez integrację społeczno-ekonomiczną w ramach UE – dodał.

W swoim wystąpieniu Prezes Rady Ministrów zaznaczył, że nie rezygnujemy z dotychczasowych wektorów budowania pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Rozwijanie przyjaznych stosunków sąsiedzkich, aktywny udział w najpotężniejszym sojuszu wojskowym świata, członkostwo w gronie państw przywiązanych do zasad demokracji i praw człowieka pozostają niepodważalnymi aksjomatami polityki zagranicznej naszego państwa – mówił.

Zdaniem szefa rządu, do tych wytycznych dołączyć należy też kwestię dyplomacji ekonomicznej, bo jak mówił, element gospodarczy był często pomijany przy definiowaniu polityki zagranicznej. Według premiera, Polska powinna nie tylko uczestniczyć w projekcie europejskim, ale i kształtować go, dzięki czemu będzie mogła stać się liderem rewolucji gospodarczej.

Na zakończenie wystąpienia szef rządu zaznaczył, że solidarność z uchodźcami politycznymi i ofiarami konfliktów oraz państwami, które przyjmują setki tysięcy migrantów jest potrzebna i Polska się od takiej solidarności nie uchyla. Nie zgadzamy się jednak, kiedy pod hasłem solidarności, wiedząc jak to hasło drogie jest Polakom, usiłuje nam się narzucać rozwiązania, które są niepraktyczne i szkodliwe – dodał.