Odsłonięcie tablicy Mariana Jachimowicza w Wałbrzychu

11 listopada przy ulicy Bardowskiego 20 w Wałbrzychu odsłoniłem tablicę upamiętniającą Mariana Jachimowicza, poetę, który przez większą część swojego życia mieszkał i tworzył w Wałbrzychu. Pan Marian Jachimowicz ma swoją Izbę Muzealną pn. Pokój Pamięci Poety Mariana Jachimowicza – znajduje się ona w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu.a b c d e f