Kolejni żołnierze WOT złożyli przysięgę

W niedzielę w Dębicy, w obecności sekretarza stanu w MON Michała Dworczyka, słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedzieli nowi żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej.

– Spotykamy się w dniu niezwykłym, w dniu który zmienił Wasze życie. Złożyliście przysięgę wojskową, dzięki czemu staliście się częścią Sił Zbrojnych RP. Jestem przekonany, że każdy kto stał przed sztandarem i wypowiadał słowa tej roty, a jestem pewny, że na tym rynku jest nas wielu, którzy mieli ten zaszczyt, każdy pamięta ten dzień do końca życia. Nie chodzi tylko o wzruszenie i związane z tym wspomnienie. Przysięga wojskowa to zobowiązanie podjęte na całe życie. Zobowiązanie służby Bogu i Polsce, zobowiązanie służby krajowi. To jest zobowiązanie, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, każdy z nas z bronią w ręku stanie, żeby bronić granic Rzeczpospolitej Polskiej – powiedział w swoim wystąpieniu sekretarz stanu w MON Michał Dworczyk.

W swoim wystąpieniu wiceminister przypomniał żołnierzom o konieczności czerpania z tradycji, o pamięci o polskich bohaterach.  – Żołnierze  3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej pamiętajcie o swoim patronie płk. Łukaszu Cieplińskim, ale pamiętajcie także o „Uskoku”, „Zaporze”, „Łupaszce”, o mjr. Sucharskim, o setkach innych polskich bohaterach, żołnierzach, oficerach, którzy przelali krew po to, byśmy dzisiaj mogli żyć w wolnej i suwerennej Polsce. Pamiętajcie o chlubnej historii oręża polskiego,  bo dzięki niej możecie dziś nosić dumnie mundur wojskowy. Bądźcie dumni z waszej służby, z waszego munduru, tak jak my dziś jesteśmy dumni z was, z tego że zdecydowaliście się podjąć decyzję o służbie kraju – mówił wiceminister Michał Dworczyk.

Sekretarz stanu podziękował nie tylko żołnierzom, ale również ich rodzinom za wsparcie i patriotyczne wychowanie. – W tym miejscu trzeba podziękować Wam, a może Waszym rodzicom, za to że mieliście odwagę, aby do tej służby się zgłosić, za ten trud i poświęcenie, za to, że swoją obecnością wzmacniacie polskie Siły Zbrojne budując piąty rodzaj broni –  Wojska Obrony Terytorialnej.

Podczas uroczystości odczytany został list ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.

Żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego!

Składając przysięgę wojskową rozpoczynacie wykonywanie żołnierskich zadań związanych z zapewnieniem krajowi niepodległości i suwerenności, a społeczeństwu bezpieczeństwa i pokoju. Miejcie świadomość, że otwieracie kolejną kartę w ponad tysiącletniej tradycji oręża polskiego.

Wojska Obrony Terytorialnej są nowym Rodzajem Sił Zbrojnych RP, niemniej jednak swymi historycznymi korzeniami są głęboko osadzone w tradycji narodowej i wojskowej. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej są spadkobiercami dziedzictwa bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej i Żołnierzy Niezłomnych.

Wasi poprzednicy, którzy również składali przysięgę na sztandar wojskowy zobowiązali się bronić granic państwa i bezpieczeństwa narodu. To dzięki dochowaniu przez Nich wierności słowom roty przysięgi Państwo Polskie przetrwało największe burze dziejowe, zachowując swoją kulturę i chrześcijańską tradycję. Teraz to Wy – poprzez akt ślubowania – zostaliście kontynuatorami chlubnego dziedzictwa Wojska Polskiego.

Życzę Wam, abyście swoją trudną, ale i zaszczytną służbę dla naszej Ojczyzny  wypełniali z godnością i honorem, aby była ona dla Was powodem do satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku, a mieszkańcy ziemi Dębickiej byli dumni z Waszej wojskowej postawy.

Minister Obrony N

16.07.2017 – Debica
3BOT
Przysiega zolnierzy 3 BOT batalion Debica
Fot. Irek Dorozanski
16.07.2017 – Debica
3BOT
Przysiega zolnierzy 3 BOT batalion Debica
Fot. Irek Dorozanski
16.07.2017 – Debica
3BOT
Przysiega zolnierzy 3 BOT batalion Debica
Fot. Irek Dorozanski
16.07.2017 – Debica
3BOT
Przysiega zolnierzy 3 BOT batalion Debica
Fot. Irek Dorozanski
16.07.2017 – Debica
3BOT
Przysiega zolnierzy 3 BOT batalion Debica
Fot. Irek Dorozanski
16.07.2017 – Debica
3BOT
Przysiega zolnierzy 3 BOT batalion Debica
Fot. Irek Dorozanski
16.07.2017 – Debica
3BOT
Przysiega zolnierzy 3 BOT batalion Debica
Fot. Irek Dorozanski
16.07.2017 – Debica
3BOT
Przysiega zolnierzy 3 BOT batalion Debica
Fot. Irek Dorozanski
16.07.2017 – Debica
3BOT
Przysiega zolnierzy 3 BOT batalion Debica
Fot. Irek Dorozanski
16.07.2017 – Debica
3BOT
Przysiega zolnierzy 3 BOT batalion Debica
Fot. Irek Dorozanski

arodowej
Antoni Macierewicz