Fundacja Wolność i Demokracja laureatem nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki”

Fundacja Wolność i Demokracja została laureatem nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki”, przyznawanej przez Fundację Armii Krajowej w Londynie.

Fundacja Wolność i Demokracja otrzymała nagrodę „za działania związane z przywracaniem pamięci o żołnierzach wyklętych, w tym szczególnie za realizowany od 2013 r. projekt biegowo-edukacyjny „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

– Otrzymanie tej nagrody to zaszczyt, ale przede wszystkim to zobowiązanie. Pięć lat temu, kiedy w fundacji Wolność i Demokracja zastanawialiśmy się, w jaki sposób dotrzeć z wiedzą o żołnierzach antykomunistycznego podziemia zbrojnego do osób, które nie pasjonują się historią, wymyśliliśmy właśnie, że może to być bieg edukacyjny, że pod tym pretekstem można przekazać wiedzę szerokiej publiczności – powiedział pomysłodawca akcji i założyciel fundacji Michał Dworczyk, odbierając nagrodę z rąk wiceprezesa Fundacji Armii Krajowej w Londynie Adama Komorowskiego.

– Pierwszy rok nie był zbyt obiecujący, bo pobiegło nas 20 parę osób, (…) ale w tym roku w 273 miastach blisko 65 tys. biegnących oddało hołd Żołnierzom Wyklętym. Patrząc na nich miałem poczucie, że to była słuszna droga – powiedział poseł Dworczyk. Jak dodał, „żołnierze wyklęci weszli już do kultury masowej, ale kolejnym zadaniem jest to, żeby te wartości, za które ginęli, czyli Bóg, honor, ojczyzna, służba krajowi stały się swoistym punktem odniesienia w dzisiejszej Polsce”.