Dotacja na geotermię w Lądku-Zdroju!

Dziś w godzinach przedpołudniowych podpisana została w Warszawie umowa ws. dotacji na odwiert geotermalny w Lądku-Zdroju.

Umowa przewiduje dofinansowanie inwestycji geotermalnych w Lądku-Zdroju kwotą 18,8 milionów złotych w ramach programu „Geologia i górnictwo Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych”.

Jest to element nowej polityki energetycznej Polski, która przewiduje m.in. dywersyfikację źródeł energii oraz położenie akcentów na stabilne, odnawialne źródła energii (OZE). Plany zakładają również decentralizację gospodarki energią i wprowadzenie – tam, gdzie jest to możliwe z ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia – małych i ekologicznie bezpiecznych systemów energii cieplnej, opartych o odnawialne źródła energii, w tym geotermalne, czyli pochodzące z podziemnych zasobów gorącej wody i skał.

Mariusz Jędrysek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska:

– Podpisana umowa na wykonanie odwiertu wpisuje się w całościowy program wspierania przez rząd energetyki ze źródeł odnawialnych. Cieszę się, że mogliśmy przekazać za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej blisko 19 milionów złotych na ten projekt, który będzie miał niebagatelny wpływ na rozwój nie tylko Lądka-Zdrój, ale też całej ziemi kłodzkiej.

Roman Kaczmarczyk, burmistrz Lądka-Zdroju:

– Podpisana dziś umowa jest zwieńczeniem wieloletnich starań o pozyskanie dofinansowania na odwiert geotermalny w Lądku-Zdroju. Ta inwestycja wprowadzi naszą gminę, ale również cały region na zupełnie inny poziom i będzie niesamowitym bodźcem prorozwojowym. Chciałbym bardzo podziękować za życzliwe podejście Ministerstwu Środowiska, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w szczególności Ministrowi Michałowi Dworczykowi, bez wsparcia którego prawdopodobnie nie otrzymalibyśmy dotacji.

Michał Dworczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej:

– Bardzo się cieszę, że udało się pozyskać środki na rozwój naszego regionu. To dobry dowód na to, że Rząd Pani Premier Beaty Szydło pamięta także o południowej części Dolnego Śląska. Za to jej bardzo dziękujemy. Dziękuję również Ministerstwu Środowiska za przychylność w czasie rozmów, które zaowocowały podpisaniem dzisiejszej umowy