#TESTYGROTA

#TESTYGROTA

12 grudnia – testy porównawcze MSBS GROT z innymi, zagranicznymi konstrukcjami. Podziękowania dla przedstawicieli środowisk strzeleckich za pomoc i przeprowadzenie testów! #TESTYGROTA

Read More
  • 1
  • 2